Ndoki Happy Go Lucky Lennox

*11.06.2016

 • 68,5
 • 44 kg
 • vollzahniges Scherengebiss
 • HD-frei 
 • ED-frei
 • OCD-frei
 • EOAD high Confidence :Clear
 • B-lokus B/b
 • D-lokus D/d
 • JME frei
 • DM frei
 • Herzultraschall ohne Befund
 • uneingeschränkte Zuchtzulassung RRCÖ

Kontakt: Alexandra Gassner
Web: https://www.ndoki-imano-lennox.org/
EMail: [email protected]