Vuana – Pedigree

Ngai Zamu of Ginba’s Hero Thokoza Azibo Chywanja Arik
Thokoza
Demba African Reds Eros
Ginger Hero v. Tjolotjo
Mavunguela’s Savimbi Danest Tjabo Letsatsi Apalachee Umquolo of Pronkberg
Byways Izonka
Mavunguela’s Pangani Mehanna’’s Meningo
Kalulu Delle Cime Bianche
I-Wurf