Ndoki Gentle George

*03.06.2014

 • 68 cm
 • 44 kg
 • vollzahniges Scherengebiss
 • HD-frei (A1)
 • ED-frei
 • OCD-frei
 • EOAD high Confidence :Clear
 • B-lokus B/B
 • D-lokus D/d
 • JME: Träger des rezessiven Gens
 • Herzultraschall ohne Befund
 • uneingeschränkte Zuchtzulassung RRCS